Liên hệ chúng tôi
Eric

Số điện thoại : Wickr: sinosource

WhatsApp : +8613657291547

Danh sách bột thô gây mê tại địa phương

April 20, 2017

 

Benzocain
Benzocaine HCL
Bupivacaine HCL
Levobupivacaine HCL
Lidocain
Lidocain HCL
Pramoxine HCL
Prilocaine
Procaine
Procaine HCL
Propitocaine HCL
Ropivacaine HCL
Tetracaine
Tetracaine HCL